INFORMATIE

WEERBAARHEID CENTRUM FRIESLAND

INFORMATIE

Onze weerbaarheidstraining heet Ontdek je Kracht


In t kort

Gelukkig hebben veel leerlingen in Sud-West Fryslân al kennis gemaakt met de principes uit de diverse sociale weerbaarheidsprogramma's die op veel basisscholen worden gegeven zoals het Rots en Water programma en de Kanjertraining. Ontdek je Kracht is onze wijze van werken. In ontspannen lessen waarin we levendig en lichamelijk actief  zijn, leren kinderen spelenderwijs hoe je omgaat met lastige situaties. Hoe je je kunt verweren, hoe je sociaal vaardig kunt opkomen voor jezelf, en hoe je kunt samenwerken terwijl je toch ook rekening houdt met wat jezelf wilt.  Ook leren omgaan met tegenslagen maakt je weerbaarder, zoals eens een keer niet op een verjaarsfeestje mogen komen, of iets niet mogen van je ouders of de juf.


                                     

Weerbaar : een breed begrip

Wij leggen het  begrip weerbaar heel breed uit. Bijvoorbeeld zelfredzaam worden, zelf ergens op af gaan en iets regelen, zelf initiatief nemen, en zelf je sporttas inpakken horen bij weerbaar zijn. Als je dit soort zaken niet kan, ben je minder weerbaar. Ook ben je minder weerbaar als je heel onhandig sociaal gedrag laten zien zoals continue de baas willen spelen, anderen telkens verbeteren, of pestgedrag vertonen.

Je bent weerbaarder als je enige vorm van zelfbeheersing gaat ontwikkelen waardoor je rustiger kunt blijven en een betere keuze kunt maken voor jezelf.


Weerbaarheid is ook signalen uit je eigen lijf leren herkennen zoals zenuwachtig worden of je steeds bozer voelen of banger, en daar vervolgens dan wat aan doen om de rust weer terug te krijgen. Als je er namelijk niets aan doet loopt de spannning in je lijf op en volgt uiteindelijk een van de volgende drie reacties

1) vluchten (huilen, huilend wegrennen) of

2) vechten (boos worden, ontploffen, onbeheerst gedrag) of

3 bevriezen (blackout, niets meer kunnen, passief zijn).


De engelse woorden zijn vaak beter bekend  fight-flight-freeze. Het leren jezelf beheersen is iets waar je een flink aantal jaren voor nodig hebt en dan nog blijft het voor sommige mensen best lastig. Zelfs veel volwassenen zijn nog niet goed in staat zichzelf te beheersen. Kenmerkend is dat pas enige tijd na deze eerste reactie het kind of de volwassene pas weer kan nadenken. Het doel van deze allereerste reactie onder stress heeft te maken met het reptielenbrein, eerst het lijf veilig stellen en dan pas nadenken over wat de volgende stap moet zijn.  Kinderen voelen zich vaak erg overvallen door deze heftige emoties als een boze driftbui of huilend wegrennen. Ze ervaren het als controle verlies en dat voelt onveilig. In de training hebben we daarom ook aandacht voor rustmomenten en hoe je je ademhaling inzet om spanning (bijvoorbeeld voor een toets, een spreekbeurt, of als je niet mee mag spelen) te laten af te nemen en rustig te blijven zodat je goed kan blijven nadenken en een betere keuze kan maken.Ontdek je Kracht

In de training “Ontdek je Kracht” werken meisjes en jongens aan zelfvertrouwen en aan het vergroten van de moed om voor jezelf op te durven komen op een sociaal vaardige manier. Kinderen ontdekken hun eigen kracht, de kracht van hun stem en ontdekken ook dat samenwerken je nog sterker maakt, en samen spelen veel leuker is. De training is uniek. We maken gebruik van de principes en de beweegspellen uit de Rots en Water methodiek, en krachtige oefeningen uit de dramatherapie en de kindercoaching. Ook bieden we de deelnemers en de ouders extra informatie bijvoorbeeld over het verschil tussen plagen en pesten. We zetten daarvoor een poppenspel in om de uitleg van Brook Gibbs “how to stop a bully” uit te beelden. Ook leren we kinderen zelfverdedigingstechnieken waardoor ze een betere houding ontwikkelen en zich zekerder gaan voelen. Bewegend leren en leren door spel past tenslotte helemaal bij kinderen.

 

Een extra kans

Het maakt voor de training van Hanna en Hélène niet uit of jij al  wel eens hebt meegedaan aan een eerdere weerbaarheidstraining of meedoet aan de diverse programma's op je school. De training is zo opgebouwd dat alle deelnemers er van profiteren. Het eens meedoen aan een buitenschoolse training in een groepje met andere kinderen is alleen al weerbaarheid verhogend, en kinderen leren altijd weer extra vaardigheden.


Ontdek je Kracht is voor alle kinderen en volwassenen (!) zinvol.


ONTDEK JE KRACHT

De Lessen van de training

De training is opgebouwd uit 8 lessen elk met een eigen thema:

Stevig staan en hoe doe je dat?

Hoe gebruik ik mijn stem effectief?

Hoe kan in mijn concentratie (focus) trainen?

Wat is het effect van lichaamstaal voor mezelf en voor anderen?

Wat is mijn eigen ruimte, wat zijn mijn grenzen en die van de ander?

Op welke manieren kom ik voor mezelf op?

Welke zelfverdedigingstechnieken zijn er en hoe voer je die goed uit?

Hoe sta je samen sterk en wat ga ik verder oefenen als de training weer afgelopen is?


       

Elke dag weer een nieuwe kans

Weerbaarheid is niet iets wat je zo maar even in korte tijd ontwikkelt. Het is echt een proces. Van vallen, van opstaan, van oefenen, van terugblikken en het een volgende keer weer anders doen. Dus doe gerust nog eens een training of volg een terugkomdag in de toekomst! TOT ZIENS!!

© 2017


Volg ons

Waarom wachten tot er een probleem is ?

Train een keertje mee !